આધુનિક માર્કેટિંગ એક યુદ્ધ : વ્યુહરચના મહત્ત્વની

વર્લ્ડ કપ ક્રિકેટ કઈ ચૅનલ પર જુઓ છો? ડી. ડી., સેટ મેક્સ, સ્ટાર સ્પોટર્સ? શા માટે? આ છે ચૅનલો વચ્ચેની દર્શકો માટેની માર્કેટિંગની લડાઈનું પરિણામ. મૅચ જોતાં ક્યું કોલા પીઓ છો? ‘કોલા વૉર’ નહિ તો શું? પછી કહ્યું કલર ટી.વી. લેવાનું વિચાર્યું? ટીમવર્ક, ચાર વર્ષની ગેરંટી, કશુંક ફ્રી કે પછી ભાવમાં બહુ સસ્તું! ટી.વી.ના વેચાણ … Read more