આધુનિક રિટેલ માર્કેટિંગ એક કળા કે વિજ્ઞાન?

દુકાન ખોલો અને કસ્ટમર આવે બહુ જ નસીબદાર હોય તો જ આવું બને. કસ્ટમર આવે ત્યારે દુકાન ખુલ્લી હોવી જોઈએ. ભવિષ્યની સફળતા માટે બદલાતો રિટેલ માર્કેટિંગનો નિયમ મુંબઈ શહેરનાં પરાંઓ રવિવારે દુકાનો ખુલ્લી, સોમ-ગુરુ કે શુક્રવારે વિકલી બંધ, સવારના વહેલી ખૂલવી અને રાતના મોડે સુધી ખુલ્લી રહેવી એક બદલાતો પ્રવાહ. માત્ર સારો અને સસ્તો માલ … Read more