મંદીમાં માર્કેટિંગની વ્યુહરચના

રિસેશન, ડિપ્રેશન, પેનિક – આ ત્રણ સરખા લાગતા અંગ્રેજી શબ્દો અલગ-અલગ વ્યાખ્યા અને મહત્ત્વ ધરાવે છે – ઈકોનોમિ અને બિઝનેસની દ્રષ્ટિએ બિઝનેસ જોખમમાં છે. મુસીબતો આવી રહી છે કયુમર યુરેબલ પ્રોડક્ટ બહુ જ ડિસ્કાઉન્ટમાં વેચાવા લાગે, લંચટાઈમમાં તમારી માનીતી અને બહુ જાણીતી રેસ્ટોરન્ટમાં ટેબલો ખાલી હોય, ભર બપોરે ટેકસી ડ્રાઈવર તમને કહે તમે આજના મારા … Read more