માર્કેટિંગની વિન્ડોથી મેટ્રોલાઈફ

મુંબઈ શહેરના એક મધ્યમવર્ગના ફેમિલીનું ઘર. ‘ગુડ મૉર્નિંગ’, સવારના છ વાગ્યા – સ્વિસમેકની કુકુઝ વૉચ કે મોરબીનું મૉડર્ન એલાર્મ લૉક મેટ્રો મુંબઈકરને ઉઠાડે છે. પછી, ટૂથપેસટ ટસલા ગુજરાતની કોઈ ડેરીનું બ્રાંડેડ પાશ્ચરાઈઝડ મિલ્ક અને ગઈકાલે સુપરસ્ટોરમાંથી લાવેલું આસામની ફ્રેશ ચાની પત્તીનું એક ફોઈલ પૈકી મુસાફીરખાનાથી લાવેલા ચાઈનીઝ કપ એન્ડ સોસરમાં તાજગી ભરી ચાનો સિપ લેતો … Read more