માર્કેટિંગનો મહિમા

આધુનિક સમયમાં માર્કેટિંગની જરૂરિયાત માત્ર પ્રોડક્ટ પૂરતી જ મર્યાદિત નથી. સર્વિસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, પ્રોફેશનલ અને આર્ટિસ્ટ (કલાકાર) પણ મોડર્ન – ડે – માર્કેટિંગની આ કળાનો ઉપયોગ કરે છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી આપણી સમજ કે ગેરસમજ, ફેકટરી, મશીનરી, પ્રોડેકટનું ઉત્પાદન, ગુણવત્તા અને યોગ્ય ભાવ માત્ર આજે બિઝનેસને સફળ બનાવતો નથી. પ્રોકટ ગમે તેટલી સારી હોય, પણ કસ્ટમરને … Read more