માર્કેટિંગમાં ટેલિફોનના ઉપયોગની રીતો

ટેલિફોન, આજના માર્કેટિંગના બિઝનેસમાં એક નવા અવતારરૂપે પ્રગટ થયો છે. કૉમ્યુનિકેશનનું આ સાધન વર્ષોની શોધ થયા છતાં ક્યારેય કોઈને એનો ઉપયોગ વિવિધ રીતે બિઝનેસમાં વેચાણ વધારવા કે નફાશક્તિ વધારવા કરવાનું સૂછ્યું નહિ. મોડર્ન-ડે-માર્કેટિંગની દૈનિકસ, ટેલિકૉમ્યુનિકેશન, ટૅક્નૉલૉજી અને ટેલિફોન – એક ટૂલ તરીકે જે દરેકની પાસે એમના ઘર અને ઑફિસમાં છે જ, એના બિઝનેસમાં અનેક ઉપયોગો … Read more