માર્કેટિંગ અને ફેસ્ટિવલ

ભારત તહેવારોનો દેશ છે. પચરંગ પ્રજા અને સરેરાશ પચાસ તહેવાર – વર્ષ આખું વેરાયટી અને સેલિબ્રેશન, તહેવાર કોટુંબિક, સામાજિક, રિજનલ અને નેશનલ હોય છે. તહેવારને ઉજવવો, માણવો અને સ્વથી સગાઓનું સ્નેહ-મિલન હોય છે. શુભેચ્છાથી લઈને સુરક્ષાનો કૉલ તહેવારો આપે છે. ભાઈ-બહેન વચ્ચેના પ્રેમથી લઈને સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેની મૈત્રીનો ઉજવણી તહેવારમાં થાય છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના તહેવારોથી લઈને … Read more