માર્કેટિંગ માટે ટેકનૉલૉજી અને ટુલ્સ

આપણે દરરોજની જિંદગીમાં ટેકનોલૉજીનો પ્રભાવ અનુભવ્યો છે. તમારા કૉપ્યુટરમાં ટી.વી. જોઈ શકો. ટી.વી.નો કૉપ્યુટરની સ્ક્રીન તરીકે ઉપયોગ કરી શકો. તમારા મોબાઈલ ફોનથી ઈન્ટરનેટ કનેકટ કરી શકો, વીડિયો મોબાઈલમાં જોઈ શકો. તમારો ફોન વાયરલેસ બની ગયો છે. આજે ટેકનૉલૉજીનો ઉપયોગ અને ઉપભોગ કૉમ્યુનિકેશન, એજયુકેશન અને એન્ટરટેઈનમેન્ટ માટે વધી રહ્યો છે. આધુનિક માર્કેટિંગ કસ્ટમર ફોક્સ છે. એ … Read more