માર્કેટિંગ સર્વિસીઝ અને સર્વિસનું માર્કેટિંગ

આધુનિક સમયમાં ‘ઈન-હાઉસ માર્કેટિંગ’ સ્ટ્રેટેજીની જગાએ માર્કેટિંગ સર્વિસીઝનું આઉટસોર્સિગ થતું આવ્યું છે. સંખ્યાબંધ કસ્ટમર્સને ટેલિમાર્કેટિંગની સ્ટ્રેટેજીથી કૉમ્યુનિકેશન કરવા ટેલિમાર્કેટિંગ એજન્સીઓ બિલાડીના ટોપની માફક ફાટી નીકળે છે. કંપની પોતાનો ડેટાબેઝ કે એજન્સીની ડેટાબેઝ વાપરીને ટાર્ગેટ કસ્ટમર સુધી પહોંચવા કંપનીના સ્ટાફના સભ્યોની જગાએ એજન્સી દ્વારા રોકવામાં આવેલા સ્ટાફથી ચલાવી લે છે. કંપનીને કોઈ ફિકસ્ડ ઓવરહેડ નહિ, જગા, … Read more