મોલ મેનિયા અને મેટ્રો કસ્ટમર

મુંબઈ મેટ્રો, વર્ષોથી ચાલ્યું આવતું ટાઉન પ્લાનિંગ (?) કે પછી આજનું મોડર્ન ટાઉનશિપ – દૂરના સબર્બમાં – પ્લાનર, ડેવલપર અને બીલ્ડર દરેક વ્યવસાયિકે દરેક સમયમાં એક વાતનો ખ્યાલ જરૂર રાખ્યાં છે માર્કેટ નજીક હોવી જોઈએ. મુંબઈ શહેરમાં ઘરની નીચે, ગલીમાં, સામેની ફૂટપાથ પર કે બસ અને ટોથી પહોંચી જવાય એટલે પાસે દુકાન, સ્ટોર, શોપ, ડિપાર્ટમેન્ટલ … Read more