રિટેલ માર્કેટિંગ વ્યુહરચના : સફળતાની ચાવી

વાચકો, રિટેલ માર્કેટિંગમાં સફળતા કોને કહેવાય એ પરત્વે દરેક બિઝનેસમૅન/વેપારી અલગ પોતાની ફોર્મ્યુલા ધરાવે છે. સફળતાનું ગણિત ગમે તે હોય પણ સફળતાનો પ્રશ્ન દરેકને મૂંઝવે છે. આજે જેને સફળ કહી શકાય એવા બિઝનેસમેન/વેપારીએ સફળ બનવા માટે જરૂરથી એમની બિઝનેસ કરવાની પદ્ધતિમાં બદલાતા સમય પ્રમાણે અને આધુનિક સંજોગો મુજબ ફેરફાર કર્યો છે. આધુનિક કસ્ટમરને સમજવાની કુનેહ … Read more