વિદેશી વાયરો અને દેશી કસ્ટમર

આધુનિક સમય, બદલાતા સંજોગો, બદલાતા પ્રવાહ, બદલાતી દુનિયા, બદલાતા આપણે અને બદલાતો કસ્ટમર ચેન્જના વંટોળમાં આધુનિક દેશી સપડાઈ ગયો છે. એક દસકામાં તો જાણે આખું આયખું બદલાઈ ગયું! સદીઓ જૂની પરંપરા તૂટી રહી છે. નજર કરો ત્યાં ‘રિવૉલ્યુશન’ જ છે – સોશ્યલ, કલ્ચરલ, ઈકોનોમિક અને પર્સનલ તો ખરું જ! (અર્વાચિન લાઈફસ્ટાઈલ અને પ્રાચીન લાઈફવેલ્યુ, આજનો … Read more